Služby
k vám domů
Když pomoc
doma nestačí
Pojďte do
společnosti
Další
naše služby
Jídelna

Centrum sociálních služeb Praha 2

Jaké služby u nás najdete?

Centrum sociálních služeb Praha 2 nabízí své služby:
seniorům, zdravotně handicapovaným, pečujícím rodinám a rodičům s dětmi do tří let

Seniorům, chronicky nemocným a lidem se zdravotním handicapem poskytujeme služby v domácím prostředí nebo pobytové služby v našem zařízení.
Děti do tří let mohou poznávat svět a nové kamarády za laskavé podpory sestřiček v našich jeslích, zatímco rodiče jsou v zaměstnání.

Podporu a pomoc s některými činnostmi všedního dne jako je nákup, oběd, drobný úklid či pomoc s hygienou zajistí seniorům, zdravotně handicapovaným občanům pečovatelská služba, a to v domácím prostředí.

Potřebujete radu či podporu v nelehké sociální situaci, zvažujete podání žádosti o příspěvek na péči, uvítali byste zavedení sociálních nebo zdravotních služeb ve Vašem bytě, potřebujete se poradit ohledně podání žádosti o byt v domě s pečovatelskou službou, o pobyt v domově seniorů a pomoci zorientovat se v nabídce dostupných sociálních a zdravotních služeb? Obraťte se na naši Poradnu pro seniory a jejich blízké, kde Vám rádi poskytneme sociální poradenství a podporu dle Vaší potřeby. Jste u nás vítáni!

Potřebujete pravidelně kontrolovat tlak, provádět převazy nebo užíváte inzulin? Naše zdravotní sestra domácí zdravotní péče Vás navštíví a na základě indikace Vašeho praktického lékaře potřebné úkony provede u Vás doma.

Jste senior, který potřebuje péči a podporu 24 hodin denně, či máte takovou maminku, babičku, dědečka? Postaráme se o Vás, o ně, v našem zařízení. Můžete využít našich pobytových služeb - domovů pro seniory nebo přechodného pobytu.

Pracovníci stacionáře zastoupí každý všední den od 7,30 do 16,30 hodin (pátek do 16 hodin) rodinu, která vedle péče o svého člena může chodit do zaměstnání či si zařídit potřebné věci. Stacionář je rovněž vhodný pro seniory a lidi se zdravotním handicapem, kteří rodinu nemají, potřebují péči a společnost, a zároveň chtějí bydlet ve své domácnosti. Službu mohou využívat rovněž klienti z jiných městských částí.

Jste senior/ka a máte chuť přijít do společnosti?
Můžete chodit na obědy do naší jídelny v ul. Máchova 14 nebo na kus řeči, kávu a zájmové programy do Klubu aktivního stáří v ul. Záhřebská 15.

Nabídkou svých služeb chce CSSP2 co nejlépe reagovat na potřeby obyvatel nejen Prahy 2. Jeho vedení proto uvítá jakékoli podněty klientů, pečujících i veřejnosti k nabízeným službám. Prosíme o jejich zaslání na e-mail: reditelstvi@cssp2.cz, poštou na adresu Centrum sociálních služeb Praha 2, Máchova 14, Praha 2 nebo nám zavolejte na tel.: 222 513 321. V případě Vaší návštěvy, ve kterémkoli našem zařízení najdete v přízemí tzv. bílou schránku, do které můžete podnět, připomínku, stížnost nebo poděkování vhodit. Všechny Vaše podněty jsou pro nás inspirací ke stálému zkvalitňování našich služeb.


Centrum sociálních služeb Praha 2 je organizace zřízená městskou částí Praha 2. Služby sociální péče poskytuje ve shodě s ustanoveními zákona č. 108/06 Sb., o sociálních službách. Pro poskytování zdravotnických služeb je Centrum sociálních služeb Praha 2 registrováno u odboru zdravotnictví Magistrátu hl.m.Prahy.