Kontakty:

Linda Veselá
úsek Denní stacionář Záhřebská
mobil: 734 769 952

Ing. Milada Svrčková
pečovatelka
mobil: 734 769 961

Michaela Pachmanová
pečovatelka
mobil: 725 015 288

Iva Kvasničková
pečovatelka
mobil: 734 769 962

e-mail: denni.centrum@cssp2.cz

Ke stažení:

Denní stacionář

 

Denní stacionář 

 Posláním Denního stacionáře pro seniory je zabezpečit péči a podporu těm seniorům, kteří nemohou přes den setrvat ve svém domácím prostředí z důvodu určitého omezení způsobeného věkem, onemocněním či postižením. Pomáháme pečujícím rodinám, kterým touto službou nabízíme sdílení péče o jejich blízkého.

Komu je služba určena

Obtížně se pohybujete a nemůžete zůstat doma bez pomoci? Nechcete, aby Váš blízký byl po celý den doma sám, zatímco Vy musíte být v práci?

Služby stacionáře nabízíme seniorům nad 65 let věku a osobám s tělesným či zdravotním postižením (nejen z Prahy 2), kteří přes den nemohou, nebo nechtějí, z různých důvodů zůstávat sami (např. dezorientace, omezená pohyblivost, osamělost), a večer si přejí vrátit se do svého domova.

Nabízíme

Služba je poskytována v klidném, přívětivém prostředí, které je co nejvíce přizpůso­beno tomu rodinnému a domácímu. Součástí služby je také zajištění stravy s možností výběru oběda, vč. pitného režimu.

Během dne Vám budou oporou naši zkušení pečovatelé ve chvílích, kdy budete po­třebovat dopomoc při hygieně a návštěvě toalety, podání stravy, doprovodem venku, ale i v rukodělných činnostech apod. Čas u nás strávíte činnostmi, které máte rádi a sami si je zvolíte, nebo si je vyberete z nabídky našich aktivit – kreslením, šitím, křížovkami, zpěvem, tréninkem paměti, cvičením apod. Ve vnitrobloku společně využíváme příjemný prostor k procházkám a posezení.

Postaráme se o seniory se sníženou pohyblivostí, dále např. mírnou formou demence a dalšími omezeními, která však umožňují pobyt v kolektivu. Kapacita stacionáře je 10 klientů. Okamžitá kapacita je dána mírou péče potřebnou pro jednotlivé klienty.

Návštěvy si zvolí klient dle vlastní potřeby (např. určité dny nebo dopoledne/odpoledne). Dopravu zajišťuje rodina (příp. jiné pečující osoby), v nutných případech ji za úhradu zajistí Centrum sociálních služeb Praha 2.


Denní stacionář - www.cssp2.cz Denní stacionář - www.cssp2.cz

Službu poskytujeme v klidném, přívětivém prostředí. Podporujeme klienty v činnostech, které si ještě mohou obstarat sami, a pomůžeme s těmi, které již sami nezvládnou. Věnujeme se rozmanitým činnostem – kreslíme, šijeme, zpíváme, cvičíme, trénujeme paměť, hrajeme hry a mnohé další. Ve vnitrobloku využíváme příjemný prostor k procházkám a posezení. Pravidelným zpestřením jsou návštěvy našich psích společnic. Účastníme se také některých aktivit v Klubu aktivního stáří. Přátelské kontakty udržujeme i s dětmi ze sousedních jeslí.

Klientům poskytujeme také nezbytný dohled (mimo jiné i při případném užívání léků).

Součástí služby je i celodenní strava s možností výběru oběda. Obědy jsou klientům dováženy v termonádobkách z kuchyně našeho centra. Svačiny připravují pracovníci stacionáře. Samozřejmostí je celodenní pitný režim.

Náš tým Denního stacionáře pro seniory tvoří kvalifikovaní pracovníci přímé péče (pečovatelé-aktivizační pracovníci, sociální pracovnice, vedoucí pracovník). S některými aktivitami či akcemi pomáhají dobrovolníci. Velmi dbáme na pozitivní atmosféru a harmonické mezilidské vztahy. Základními principy práce jsou individuální přístup, empatie, partnerství a důraz na důstojnost klienta. Přejeme si, aby se u nás klienti především cítili v psychické pohodě.

Součástí naší služby je bezplatné sociální poradenství.

Kdy jsme tu pro Vás

Stacionář je otevřený od pondělí do čtvrtka od 7.30 do 16.30 hodin, v pátek od 7.30 do 16.00 hodin.

Úhrada za službu

Cena za úkony činí 120 Kč za hodinu (platí se skutečně spotřebovaný čas); oběd stojí 65 Kč a celodenní strava 110 Kč; za dopravu zaplatíte 15 Kč za jednu cestu po území Prahy 2, mimo území Prahy 2 o 8 Kč více za každý kilometr.

Bližší informace a podrobnosti na telefonním čísle 734 769 952 a 734 769 961 nebo při osobní návštěvě (po předchozí domluvě).

Rok 2016 očima vedoucí

Širokou nabídku našich aktivizačních činností pro klienty stále zdokonalujeme tak, aby jim přinášely co největší radost a uspokojení. Snažíme se o časté propojení s aktivitami Klubu aktivního stáří. Ve velké oblibě mají naši klienti posezení u dětí v zahradě našich jeslí.

Podnikli jsme několik vycházek do Grébovky s fyzicky zdatnějšími klienty. Jako každý rok přinesl klientům vítané zpestření již tradiční výlet parníkem. V loňském roce jedna z našich pečovatelek přešla do terénní pečovatelské služby. Přijali jsme novou pečovatelku. Do stacionáře jsme doplnili potřebné pomůcky, např. pro trénink paměti a kognitivních funkcí, rehabilitační cvičení atd. Řadu pomůcek jsme si vyrobili vlastními silami. V oblasti vzdělávání zaměstnanců velmi pozitivně hodnotíme uskutečněné semináře, především PhDr. Skřičkové.

 


Denní stacionář - www.cssp2.cz Denní stacionář - www.cssp2.cz