Chcete nás podpořit?

Víme, že doba je složitá. Každý někam spěcháme a to, že jsme za prahem stáří zjistíme, až když ho překročíme. Víme i to, že společností a organizací s krásnou myšlenkou a dobrým úmyslem pomáhat potřebným je mnoho a všechny by rády získaly prostředky ať z grantů státních nebo evropských, různých činností (charitativní koncerty), ale především se všichni obracíme na přátele, kolegy, spoluobčany. Několikrát jsme se za poslední roky pohrom a povodní přesvědčili, že je v každém z nás obrovský kus citu a ochoty pomáhat. Pomůžete právě VY?

V případě Vašeho zájmu podpořit právě naší organizaci se můžete obrátit na Ivetu Chalupskou, asistentku ředitelky CSSP2. Samozřejmostí je, že dříve, než se rozhodnete, provedeme Vás všemi našimi zařízeními. Telefon: 725 816 355 nebo e-mail: iveta.chalupska@cssp2.cz