Podporují nás

» Chcete nás podpořit i vy?

Městská část Praha 2
www.praha2.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí
www.mpsv.cz 

Magistrát hlavního města Prahy
www.praha.eu 

V roce 2016 jsme opět dostali finanční dary nejen od firem, ale i od občanů. Za podporu všem našim dárcům moc děkujeme.