Kontakty

Google Street View:


Zvětšit mapu

Centrum sociálních služeb Praha 2, příspěvková organizace

Adresa: Máchova 14, 120 00 Praha 2
web: http://www.cssp2.cz/, e-mail: info@cssp2.cz
tel: 222 513 321

IČ: 70880841, DIČ: CZ70880841,
ID datové schránky: sb5kg94

číslo účtu: 2142141/5500

IBAN: 2355000000000002142141

SWIFT: RZBCCZPP

Ředitelka: Mgr. Martina Polanská, e-mail: reditelstvi@cssp2.cz

Jak se k nám dostanete?
Ze stanice metra I.P.Pavlova nebo nám. Míru tramvají č. 4 a 22 do stanice Jana Masaryka. Pokračujte po pravé straně ve směru jízdy a odbočte do první ulice vpravo (domov pro seniory v Jana Masaryka 34) nebo do druhé ulice vpravo (Máchova 14).

           

DOMOVY PRO SENIORY, POBYTOVÁ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA,
DOMOV S PALIATIVNÍ PÉČÍ POD STŘECHOU

jméno funkce telefon e-mail Poznámka
Mgr. Lucie Mezejová vedoucí sociálního úseku mobil: 725 015 313

lucie.mezejova@cssp2.cz

 
Mgr. Jana Vlčková vedoucí přímé péče mobil: 734 765 752

jana.vlckova@cssp2.cz

 
Domov pro seniory Máchova 14:
  recepce

kontakt pro komunikaci s klienty DpS Máchova 14
tel.: 222 513 321
mobil: 734 398 319
   
Mgr. Dana Jakoubková vedoucí úseku pobytové služby a vedoucí úseku léčebné rehabilitace tel.: 222 513 321
mobil: 725 015 318

dana.jakoubkova@cssp2.cz

 
Karolina Jílková, DiS. sociální pracovník, jednání se zájemci o službu, poskytování sociálního poradenství tel.: 222 513 321
mobil: 725 015 285

karolina.jilkova@cssp2.cz

 
aktivizační pracovníci   mobil:731 621 148

aktivizacemachova@cssp2.cz

 
Domov pro seniory Jana Masaryka 34, Pobytová odlehčovací služba Jana Masaryka,
Domov s paliativní péčí Pod střechou Jana Masaryka :
  recepce

kontakt pro komunikaci s klienty DpS a ODL Jana Masaryka
tel.: 224 254 406
mobil: 734 396 639
   
Lenka Kryštofová vedoucí úseku pobytové služby Jana Masaryka tel.: 224 257 128
mobil: 725 015 286

lenka.krystofova@cssp2.cz

 
Bc. Pavlína Millerová sociální pracovnice - jednání se zájemci o službu, agenda služeb, poskytování sociálního poradenství tel.: 224 257 125
mobil: 731 611 453

pavlina.millerova@cssp2.cz

 
Domov s paliativní péčí Pod střechou - sesterna   tel.: 224 257 130
mobil: 725 015 325
   

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

jméno funkce telefon e-mail poznámka
Jarmila Krejčová vedoucí úseku terénních sociálních služeb tel.: 222 518 694
mobil: 725 015 335

jarmila.krejcova@cssp2.cz

Máchova 5

Radka Soukupová, DiS. vedoucí oddělení - koordinátorka pečovatelské služby sociální pracovnice tel.: 230 233 830
mobil: 725 015 321

radka.soukupova@cssp2.cz

Máchova 5

Květa Maurerová vedoucí oddělení - koordinátorka pečovatelské služby tel.: 230 233 830
mobil: 725 015 324

kveta.maurerova@cssp2.cz

Máchova 5

Mgr. Sylvia Kluková sociální pracovnice  

sylvia.klukova@cssp2.cz

Máchova 5

DOPRAVA DO ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A OBCHODŮ NA ÚZEMÍ HL. MĚSTA PRAHY 

jméno funkce telefon e-mail poznámka
Jarmila Krejčová vedoucí úseku terénních sociálních služeb tel.: 222 518 694
mobil: 725 015 335

jarmila.krejcova@cssp2.cz

Máchova 5

Barbora Všetečková koordinátor dopravy  tel.: 224 251 951
mobil: 725 015 307

dkl@cssp2.cz

Máchova 5

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

jméno funkce telefon e-mail poznámka
Jarmila Krejčová vedoucí úseku terénních sociálních služeb tel.: 222 518 694
mobil: 725 015 335

jarmila.krejcova@cssp2.cz

Máchova 5

Michal Šidlo koordinátor tel.: 230 233 830
mobil: 725 015 323

pujcovna@cssp2.cz

Máchova 5

PORADNA PRO SENIORY A JEJICH BLÍZKÉ

jméno funkce telefon e-mail poznámka
Mgr. Kateřina Přibylová sociální pracovník mobil: 734 769 958

poradenstvi@cssp2.cz

Návštěvní hodiny na adrese Máchova 3, Praha 2: pondělí 8.30-11.30 a 13.00-16.00 hodin a v úterý a středu telefonické konzultace nebo možnost e-mailové korespondence

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

jméno funkce telefon e-mail poznámka
Mgr. Lenka Houbová vedoucí úseku domácí zdravotní péče tel.: 224 252 788
mobil: 725 015 319

lenka.houbova@cssp2.cz

Bruselská 9

DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY

jméno funkce telefon e-mail poznámka
Linda Veselá vedoucí úseku Denní stacionář Záhřebská mobil: 734 769 952

denni.centrum@cssp2.cz

Záhřebská 15

KLUB AKTIVNÍHO STÁŘÍ

jméno funkce telefon e-mail poznámka
Iveta Chalupská vedoucí úseku Klub aktivního stáří tel.: 725 816 355

iveta.chalupska@cssp2.cz

Máchova 14

Eva Nováková kontaktní pracovník klubu mobil: 725 015 300

klub.aktivnistari@cssp2.cz

Záhřebská 15

JESLE

jméno funkce telefon e-mail poznámka
Bc. Bohumíra Česalová vedoucí úseku Jesle tel.: 222 515 572
mobil: 725 015 314

jesle@cssp2.cz

Londýnská 16

DOBROVOLNICTVÍ

jméno funkce telefon e-mail poznámka
Bc. Pavlína Millerová koordinátorka dobrovolníků tel.: 731 611 453

dobrovolnictvi@cssp2.cz

Máchova 14

ŘEDITELSTVÍ A EKONOMICKÝ ÚSEK

jméno funkce telefon e-mail poznámka
Mgr. Martina Polanská ředitelka tel.: 222 513 321
mob: 602 683 016

reditelstvi@cssp2.cz

Máchova 14

Ing. Petr Kolář zástupce ředitelky a vedoucí ekonomicko-hospodářského úseku tel.: 222 513 321
mobil: 725 015 322

petr.kolar@cssp2.cz

Máchova 14

Iveta Chalupská asistentka ředitelky tel.: 222 513 321
mobil: 725 816 355

iveta.chalupska@cssp2.cz

Máchova 14

Petra Hrubá personalistka tel: 222 513 321
mobil: 734 769 966

petra.hruba@cssp2.cz

Máchova 14

Jaroslava Merklová hlavní účetní tel: 222 513 321
mobil: 725 015 308

jaroslava.merklova@cssp2.cz

Máchova 14

Martina Šmardová dědická řízení, správa pohledávek tel.: 222 513 321
mobil: 725 015 298

martina.smardova@cssp2.cz

Máchova 14

Bc. Kateřina Hrabánková vedoucí oddělení hospodářské správy tel.: 222 513 321
mobil: 725 015 317

katerina.hrabankova@cssp2.cz

Máchova 14

Volali jste? Už k Vám "letíme".