Kontakty:

Domov s paliativní péčí Pod střechou

adresa Jana Masaryka 34, Praha 2

sociální pracovnice, tel. 731 611 453

e-mail: info@cssp2.cz

www.cssp2.cz

Domov Pod střechou

Domov s paliativní péčí Pod střechou

Domov s paliativní péčí Pod střechou slouží nevyléčitelně nemocným lidem v závěrečné fázi jejich života. Komplexní nabídkou péče (zdravotní – především zmírněním a léčbou bolesti, psychologickou, sociální, duchovní) jim zajišťujeme nejvyšší možnou kvalitu života ve vlídném a důstojném prostředí, aby toto náročné životní období mohli prožít společně se svými blízkými, bez fyzického nebo duševního strádání.

  • Komu Domov s paliativní péčí Pod střechou slouží:

-          klientovi pobytových služeb CSSP2 s potřebou paliativní péče (např. onkologická diagnóza, pokročilé nemoci stáří), kterému nelze poskytnout odpovídající rozsah péče v domově pro seniory, a který si nepřeje přemístění do jiného zařízení či nemocnice

-          nemocnému člověku (především seniorského věku) s potřebou paliativní péče, kterému tuto péči a podporu nemůže – dočasně nebo trvale – zajistit rodina či terénní a zdravotní služby v jeho domácím prostředí

-          osamocenému seniorovi s potřebou paliativní péče

  • V Domově s paliativní péčí Pod střechou Vám poskytneme:

-          paliativní péči vedenou lékařem CSSP2 tak, aby klient netrpěl bolestí, neprocházel tělesným a duševním strádáním

-          nejvyšší možnou kvalitu života s plným respektem k jeho hodnotovým prioritám (jde o mírnění hlavních příznaků bolesti, realizaci plánů péče zahrnující psychické, sociální i duchovní potřeby, podporu blízkých v průběhu pobytu klienta v domově)

-          intenzivní 24 hodinovou ošetřovatelskou péči zdravotnického a ošetřovatelského personálu, která důsledně vychází z přání a potřeb klienta, a to při zachování důstojnosti, intimity a soukromí

-          sdílení péče s rodinou či blízkými – garance návštěv bez omezení, možnost přenocování

-          bydlení v prostředí uzpůsobeném tomu domácímu, v jednolůžkovém pokoji s přistýlkou, vybaveném vlastním sociálním zařízením, komfortním elektricky polohovatelným lůžkem, dále televizí, chladničkou, klimatizací

-          celodenní stravování upravené individuálním potřebám

-          možnost přítomnosti domácího mazlíčka po předchozím projednání s vedoucí domova

-          podporu a útěchu blízkým, kteří též procházejí těžkým životním obdobím a jsou vystaveni psychické i fyzické zátěži

  • Potřebu zvýšené či intenzivní péče o klienta zajistí tým zkušených pracovníků složený ze zdravotníků – geriatra, zdravotních sester,  psychiatra, výživového specialisty, psychologa, dále pracovníků přímé péče, sociálních pracovníků, aktivizačních pracovníků, duchovního.
  • Úhrada za službu zahrnuje cenu za ubytování 200 Kč/den, stravování 160 Kč/den, péče je hrazena ve výši příspěvku na péči nebo částkou 120 Kč/hod.