Dobrovolníci

Uplynul další rok a proto je načase ohlédnout se za dobrovolnickou činností v naší organizaci. Musím říct, že se nám v tomto směru velice dobře daří. A to proto, že našim klientům věnuje svůj volný čas stále spoustu aktivních dobrovolníků. A těm patří náš veliký dík. Protože právě díky nim se naši klienti mají stále na co těšit. A to nejen v rámci víkendových programů, ale také při individuálních schůzkách. V obou případech přináší dobrovolníci našim klientům příjemné životní chvilky – a to nejen zábavu a rozptýlení všedního dne, ale hlavně svou přítomností vzbuzují v klientech pocit sounáležitosti, nově vzniklého přátelství, vzájemného respektu, pochopení, sdílení a naslouchání. Tohle vše je totiž pro život každého jedince velice důležité. Proto je jen správné tuto bohulibou činnost neustále aktivně podporovat a je také na místě všem našim dobrovolníkům upřímně poděkovat.

Tímto vám, milí naši dobrovolníci, velice děkujeme nejen za Vaši obětavou činnost v tomto roce, ale také za to, že zůstanete s námi, tedy s našimi klienty, kteří vás vždy rádi uvítají :o)

Za Centrum sociálních služeb Prahy 2 vás všechny zdravím, přeji poklidný adventní čas a samozřejmě příjemné vánoční a novoroční svátky.

                                                                                                                    Bc. Pavlína Millerová, koordinátorka dobrovolníků         

                                                                                                                   

Nové víkendové programy pro klienty Domova pro seniory CSSP2

V Domovech pro seniory Máchova 14 a Jana Masaryka 34 se od dubna rozšířila nabídka volnočasových programů o víkendové aktivity. Klienti mají nově možnost účastnit se programů, které probíhají v sobotu a v neděli. O realizaci se starají dobrovolníci a nabídka je opravdu pestrá. Klienti mají možnost upéct si něco dobrého, vyrobit si různé dekorace do svých pokojů, přijít si poslechnout přednášku doplněnou fotografiemi nebo vyrazit ven za hezkým počasím.  

Dobrovolnickou činnost v CSSP2 vykonávají především studenti, ale i pracující či nezaměstnaní lidé. Svoji činnost dělají zadarmo a ve svém volném čase. Proto jim patří velký dík za jejich skvělou spolupráci! Velké poděkování patří také vedení Arcibiskupského gymnázia v ulici Korunní 2, které umožnilo uskutečnit nábor dobrovolníků z řad studentů gymnázia.

                                                          

 

Co mi přináší dobrovolnictví:

Dobrovolnictví mi přináší dobrý pocit z toho, že mohu někomu pomoci. Setkávání se starými lidmi, jejich příběhy a zkušenostmi jsou pro mne podnětné i pro utváření mého postoje ke svým blízkým.. Někdo na Tě čeká a ty mu děláš radost svou přítomností.“                     Dobrovolnice Alena

 

„Vždycky jsem ráda jakkoli ve svém okolí pomáhala, snažila se dělat radost. Vím, jak je důležité naslouchat, povídat si, povzbudit, být spolu. To přináší člověku dobrý pocit, povzbuzení, přispívá to ke spokojenosti.“                                                                                  Dobrovolnice Radka

 

 

 


 

Další články k tématu dobrovolnictví:

Dobrovolnictví mi přineslo radost...

Do domova seniorů v Máchově ulici v Praze 2 jsem se dostala přes svou maminku. Před loňským létem totiž zjistla, že už nemůže být kvůli častým pádům sama doma a rozhodla se jít právě do tohoto domova seniorů. Bydlela téměř za rohem, a tak má pocit, že je svému domovu nablízku... | » celý článek

U dvou koček

V rámci studia sociální práce absolvuji mnoho praxí v různých zařízeních, a to především v domovech pro seniory. Touto cestou jsem se také dostala do zdejšího domova. Hned první den mne zaujala výrazně odlišná atmosféra než jakou znám z velkokapacitních zařízení, které... | » celý článek

KŘESADLO - nominace na ocenění nejlepší dobrovolník roku 2014

KŘESADLO - nominace na ocenění nejlepší dobrovolník roku 2014 | » celý článek