Nový vůz pro DKL - dopravu k lékaři

Poděkování sponzorům

Děkujeme níže jmenovaným sponzorům za finanční dar, jehož zásluhou získalo Centrum sociálních služeb Praha 2 nový sponzorský automobil. Ten bude využit opět pro dopravu klientů do zdravotnických zařízení a do obchodů na území  hl. města Prahy.

W.P.E. a.s.

Inverma CZ, spol. s r.o.

Č.O.S. s.r.o.

SBD Pokrok

KOPR, spol. s r.o.

CAD Pro s.r.o.

Agentura Pancéř s.r.o.

PVS a.s.

Nowastav spol. s r.o.

PP53 a.s.

Trinom spol. s r.o.

Brabec vzduchotechnika s.r.o.

Sanako.cz s.r.o.

VUZ a.s.

Ing. Alena Majkowská

Meryda s.r.o.

Proka CZ s.r.o.

Apparel s.r.o.

Autosklo plus Jaroslav Beran

IT Assistance s.r.o.

Metroprojekt Praha a.s.

VPV Praha s.r.o.

Mivamed s.r.o.

Ing. Petr Moucha

Lino Praha s.r.o.

Hella stínící technika s.r.o.

Lékárna Sokolská

Vinci Projekt s.r.o.

DaJo Energy

EG Energie a.s.


Děkujeme, že se s námi podílíte na realizaci sociálních a zdravotních služeb pro potřebné občany z Prahy 2.

                                                                                                                                              Tým CSSP2