Výlet po Vltavě

Díky naší paní ředitelce jsme se mohli podívat na další, již čtvrtou, výpravu za poznáním. Od domova jsme odjížděli za pěkného počasí po obědě. Naložení klientů do vozů Society nebylo snadné, ale vše se díky šikovnosti a profesionalitě sehraného personálu CSSP2 podařilo. Cesta přes Prahu se obešla nad očekávání bez zdržení. Nábřeží u nemocnice Na Františku nás vítalo svěží brízou a rozzářeným sluncem. Nalodili jsme se na parník a plavba středem historické matičky Prahy mohla začít. K rozveselení nám po cestě na kytaru a harmoniku zahráli naši známí a ochotní hudebníci bratři Pobudovi.
První hezký pohled se ukazoval hned po nalodění. Pluli jsme proti proudu. Na pravoboku stojí jedna z nejstarších památek Prahy Anežský klášter, založený Anežkou Přemyslovnou (byla dcerou Přemysla Otakara I. a společně se svým bratrem založila tento klášter klarisek). Za ohybem řeky na levoboku se naskytl pohled za kterým jezdí do Prahy mnoho cizinců - Pražský hrad, Hradčany. Podle Guinnessovy knihy rekordů vůbec největší hradní komplex světa. Cesta příjemně ubíhala k Budově Národního divadla opět na pravoboku a později na stejné straně k dominantě Vyšehradu. Vyšehrad je historické hradiště a pevnost na skále. Váže se k němu řada pověstí z počátků českých dějin. Podle pověsti ho založil bájný kníže Krok. Vznikl jako knížecí hradiště ve druhé polovině 10. století. Koncem 11. století tady sídlil první český král Vratislav II. Při kostele sv. Petra a Pavla byla zřízena vyšehradská kapitula. Roku 1420 hrad vypálili husité, později se stal pevností, střežící od jihu Prahu. U Všehradu se naše cesta otáčela zpět. Plavba uplynula v tichém úžasu nad krásou staveb a vůbec všeho co člověk dokázal vybudovat. Naši účastníci se po tomto zážitku těšili domů na zasloužený odpočinek po tak náročném odpoledni. Byla pořízena fotodokumentace z parníku, která udělá určitě radost všem zúčastněným.