Osvobozené divadlo a Semafor

Osvobozené divadlo a Semafor v Záhřebské

Do časů mládí přenesly klienty Denního stacionáře pro seniory a Klubu aktivního stáří v Záhřebské 15 písničky z Osvobozeného divadla a Semaforu. Koncert proběhl ve výjimečný den – 29. února 2016 - v podání paní Věry Nedomové a klavíristy pana Vlasty Jareše. Paní Nedomová studuje zpěv na Univerzitě třetího věku. I díky tomu zvolila repertoár seniorům velmi blízký. Svítá, Ezop a brabenec, Stonožka, Motýl, Život je jen náhoda … Zpěv paní Nedomové byl tak pozitivně nakažlivý, že se většina posluchačů přidala alespoň přizvukování. Tyto písně doplnilo ještě několik šansonů Hany Hegerové a Evy Olmerové. Všichni přítomní si vystoupení krásně užili. Budeme se tedy těšit opět na viděnou – a poslouchanou.