Byli jsme oceněni

Certifikát značky kvality s 5 hvězdami pro Domov Máchova

Byli jsme oceněni Značkou kvality

Domov pro seniory Máchova v Praze 2 získal ocenění v podobě pěti hvězdiček, které odrážejí úroveň dosažené kvality poskytované sociální služby. V rámci externí certifikace Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR byly důsledně hodnoceny důležité aspekty života a pobytu obyvatel v domově (ubytování, stravování, péče, kultura, partnerství), a to z pohledu klienta samotného.

Značka kvality pro Domov Máchova
Internetové stránky www.znackakvality.info s 5 hvězdami pro Domov Máchova

 

 

 

 

 

Z našeho hodnocení: 

Informace o zařízení:
Domov pro seniory Máchova je situovaný v klidné vinohradské zástavbě s přilehlou terasou. Žije zde 44 seniorů, kteří mají k dispozici dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, společné prostory - komorní jídelny, relaxační místnost, kuřárnu, kuchyňku, koupelnu s masážními vanami, rehabilitační místnost, tvořivou dílnu, počítačový koutek, terasu se zelení, grilem, houpačkou.

Provoz recepce 24 hod denně zajišťuje možnost návštěv klientů bez omezení. Domov je vybaven umělecky zpracovaným orientačním systémem. Strava je připravována ve vlastní kuchyni, je servírováno 6 jídel denně s možností výběrů druhů snídaně, oběda i večeře. Péče o klienty je zajištěna odborným personálem, řadou specialistů – psychiatrem, výživovým specialistou apod. Klient si svůj režim dne sám určuje. Pracovníci domova pořádají během roku rozmanité kulturní, vzdělávací, kondiční a duchovní programy v prostředí domova i mimo něj. Organizace pravidelně zjišťuje spokojenost klientů, i jejich blízkých, s poskytovanými službami a pružně reaguje na přání obyvatel.