Vaše dotazy

Zde můžete zaslat nový dotaz
 

Kategorie dotazů:JESLE

 • Jste soukromé zařízení? Nejsme, naším zřizovatelem je Městská část Praha 2.
 • Je možné přijmout dítě z jiné městské části? Ano, pokud máme volné místo a nečekají na místo rodiče z Prahy 2.
 • Jaká je provozní doba jeslí? Od 6 do 17 hodin.
 • Je u jeslí zahrada? Zahrada je ve vnitrobloku.
 • Kolik personálu je na oddělení? Na oddělení kojeneckém do dvou let jsou dvě sestry a pomocná síla. Na oddělení větších dětí do tří let jsou čtyři sestry a pomocná síla.
 • Máte jeselské oblečení, nebo si mají rodiče oblečení nosit? Necháváme na volbě rodičů.
 • Je paušální poplatek vratný? Do kdy musí být jesle zaplacené a kdy se vyúčtují omluvené dny? Poplatek za paušál je nevratný, platí se do druhého kalendářního dne a vyúčtování se dělá zpětně (odečítá se každý omluvený den).
 • Poskytujete hlídací službu nárazově? Ne, jen na základě řádně vyplněné žádosti a potvrzené dětským lékařem.
 • Může ve vašem zařízení zůstat dítě, když ho nevezmou od září do školky a dovrší tří let do konce kalendářního roku? Ano, pokud to kapacita jeslí dovolí, jste řádně zaregistrováni ve školce a je pravděpodobná možnost nástupu dítěte do školky během školního roku.
 • Platí se paušální poplatek i u hlídací služby? Ne, neplatí. Tady se používá jen platba za hodinu 100,- Kč.¨
 • Přijímáte děti od 2 let na trvalou docházku i když mám nastavený rodičovský příspěvek na 3 roky věku dítěte? Ano, jestli to kapacita dovoluje a matka má trvalý pobyt na Praze 2.
 • Musím dodávat potvrzení na odbor soc. dávek, že k vám chodíme do jeslí? Ano, do 2 let věku dítěte, pak už se docházka nesleduje.
 • Potvrzujete školkovné? Potvrzujeme, každý rodič si připraví doklad, na kterém mu potvrdíme datum nástupu a ukončení docházky dítěte do zařízení a částku, kterou za uplynulé období za službu zaplatil. 
 • Potvrzuje se celý poplatek? Ne, pouze paušální poplatek bez stravného.

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (PS)

 • Jak mám postupovat pokud chci zajistit pečovatelskou službu pro rodiče? Je potřeba kontaktovat vedoucího oddělení a domluvit termín návštěvy u Vašich rodičů v bytě, kde Vám budou podány veškeré informace a sepsána žádost o pečovatelskou službu.
 • Jaké úkony PS nabízí? Poskytované úkony i s cenami najdete na našich stránkách v sekci SLUŽBY. Při návštěvě u Vás doma dostanete Průvodce pečovatelskou službou, kde jsou jednotlivé úkony popsány.
 • Je možné odebírat obědy v jídelně a odnášet si je ve vlastních nádobách? Odběr do vlastních jídlonosičů je možný ve všední den od 10.45 do 11.15 hodin a o víkendech od 11.00 do 11.15 hodin. Je také možné se naobědvat přímo v jídelně CSSP2 od 11 do 13 hodin.
 • Dovážíte i dietní obědy? Dovážíme žlučníkovou a diabetickou stravu.
 • Je možné odebírat obědy pouze v některých dnech? Ano, obědy můžete odebírat v předem domluvených dnech (např. po-stř-pá).
 • Mohu požádat o PS pro matku, která nemá trvalé bydliště v Praze 2, ale v současné době se o ní staráme doma a bydlíme na Praze 2? Ano, u žadatelů, kteří nemají trvalé bydliště v Praze 2 uzavíráme po vzájemné dohodě smlouvu na dobu určitou (např. na rok).
 • Je možné požádat o PS pouze na týden nebo 14, např. po dobu mé dovolené? Ano, ale minimálně na 1 týden.
 • Musím mít pro dovoz obědů vlastní jídlonosiče? Ne, zapůjčujeme 2 sady nerezových jídlonosičů v termoobalu. Zapůjčení je dle ceníku ve výši 50 kč na měsíc za obě sady jídlonosičů.
 • Jak mám uhradit poskytnutou PS? Přes účet, složenkou nebo v pokladně Centra sociálních služeb Praha 2. Úhrady za PS se hradí zpětně za uplynulý měsíc, dle poskytnutých služeb.
 • Zajišťuje PS doprovod při návštěvě lékaře, event. odvoz k lékaři? Doprovod, nejen k lékaři, máme v našich základních činnostech. Od 1.1.2015 je ve fakultativních službách PS CSSP2 i Doprava k lékaři a do obchodu, určená pro naše klienty. Odvoz zajišťuje řidička vozem CSSP2. Termín je možné sjednat telefonicky, případně prostřednictvím paní pečovatelky. Tuto službu je možné využít i s doprovodem. Pokud bude potřeba, paní řidička pomůže při nástupu nebo výstupu z vozu. Předem je možné domluvit dobu čekání. V případě, že není jistá doba čekání, domluví se odvoz zpět domů s řidičkou telefonicky.
 • Zajišťujete službu i ve večerních hodinách a o víkendech? PS zajišťujeme po celý týden od 7 do 19 hodin.
 • Má možnost si Váš klient půjčit kompenzační pomůcku? Od 1.1.2015 mají naši klienti možnost využít naší půjčovnu kompenzačních pomůcek zdarma. Při výpůjčce se hradí pouze vratná záloha. 

 

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

 • Jak mohu rodiči zajistit domácí zdravotní péči? Domácí zdravotní péče je pouze na doporučení praktického lékaře.
 • Jak se hradí služba? Služba je plně hrazena ze zdravotního pojištění.
 • Je péče poskytována i večer a o víkendech? Zdravotní služba je poskytována i v této době, pokud to předepíše lékař.
 • Je možné si za tuto službu zaplatit? V naší organizaci za tuto službu není možné zaplatit.
 • Je možné doprovodit seniora k lékaři? Tuto službu není možné vykázat zdravotním pojišťovnám. Na tuto službu je nutné u nás domluvit Pečovatelskou službu a službu Doprava k lékaři.
 • Zajistí sestra u lékaře léky? Ne, na tuto službu je třeba domluvit pečovatelskou službu nebo si musí léky zajistit rodina.
 • Po jakou dobu může sestra ke klientovi docházet? Vše záleží na zdravotním stavu klienta a hlavně na ordinaci praktického lékaře.
 • Navštěvujete klienty po celé Praze? Ne, navštěvujeme klienty z Prahy 2 a přilehlých ulic Prahy 1, 3, 4 a 10.
 • Lze u vás půjčit kompenzační pomůcku? Ano, pomůcku můžete zapůjčit v naší půjčovně kompenzačních pomůcek.

 

POBYTOVÉ SLUŽBY

 • Po jak dlouhou dobu je možné ubytování na pobytové odlehčovací službě a pro koho je tato služba určena? Pobytovou odlehčovací službu poskytujeme vždy na dobu určitou, dle dohody s žadatelem v souvislosti s řešením jeho nepříznivé sociální situace. Tato pobytová služba slouží především jako krátkodobý pobyt, když pečující rodina jede na dovolenou a po tu dobu se o seniora nemá kdo postarat či v době, kdy senior opustí nemocniční lůžko po hospitalizaci a necítí se být plně fit.
 • Jaká je vybavenost pokojů pro klienty a kolika lůžkové máme pokoje? Pokoje jsou dvoulůžkové. Lůžka jsou pro větší pohodlí klientů polohovatelné na ovládání. Dále je u každého lůžka uzamykatelný noční stolek s výsuvnou jídelní deskou. V budově Máchova 14 je součástí pokoje vlastní sociální zařízení. V budově Jana Masaryka je sociální zařízení umístěno na chodbě.
 • Je možné mít na pokojích televizi či rádio? Klientům je k dispozici ve společenských místnostech LCD televizor. Pokud má klient zájem mít televizi na pokoji, je možné po domluvě umístit na pokoj svůj televizor. Televizor musí mít vždy platnou revizi. Vždy se snažíme klientům vyjít vstříc, ale také velice záleží na tom, aby televize či rádio nerušilo spolubydlícího. Z tohoto důvodu je vhodné vzít si s sebou sluchátka.
 • Kdo má po celou dobu klienta na starosti? Každý náš klient má svého klíčového pracovníka, který se mu dle vzájemné domluvy věnuje po celou dobu pobytu. Dále jsou mu k dispozici zdravotní sestry, aktivizační pracovníci, pracovníci v sociálních službách, rehabilitační pracovník či sociální pracovnice.
 • Je u vás k dispozici lékař? Lékař u nás k dispozici není. Po celou dobu pobytu zůstává klient registrován u svého praktického lékaře, který mu předepisuje recepty na léky, poukazy na inkontinentní pomůcky apod. Pravidelně komunikujeme s praktickým lékařem a v případě potřeby přivoláme klientovi rychlou záchrannou službu.
 • Je možné si dát ve vašem zařízení kávu, příp. uvaří mi ji  u vás někdo? Kávu Vám samozřejmě po dohodě rádi připravíme i na pokoji. Suroviny na kávu si, prosím, vezměte s sebou. V budově Máchova je k dispozici rovněž automat na horké nápoje.
 • Zajišťujete v pobytových službách rovněž dietní stravování? Ano, nabízíme stravu racionální, diabetickou a žlučníkovou. Stravu dále přizpůsobíme individuálním potřebám, zajistíme stravu mixovanou, mletou.
 • Mohu během svého pobytu odejít na víkend nebo na dovolenou s rodinou? Ano, to je možné. V době, kdy budete mimo naše zařízení, budete platit pouze poplatek za ubytování. Je dobré nahlásit termín dovolené alespoň 2 pracovní dny dopředu, abychom Vás mohli odhlásit ze stravování.
 • Když mi odjede rodina na dovolenou a budu potřebovat nutně koupit toaletní potřeby, minerálky, sušenky, obstará mi někdo tento nákup? Ano, pravidelně se klientů dotazujeme, zda nepotřebují něco koupit. Nejnutnější věci jsme schopni klientovi obstarat okamžitě, větší nákup si klient může objednat prostřednictvím pečovatelské služby 1x týdně. 
 • Kdy mě mohou moji blízcí navštívit? Jsou u Vás nějaké návštěvní hodiny? Nejvhodnější doba k návštěvě je mezi 9-19 hodinou. Ohled je třeba brát na spolubydlícího, návštěvy v jinou i pozdější dobu se mohou odehrávat ve společenských místnostech, kde zajistíme soukromí.
 • Může za mnou přijít na návštěvu pejsek? Ano, domluvte se s personálem, zeptejte se spolubydlícího, zda mu návštěva čtyřnohého přítele nebude vadit. V tom případě můžete opět využít společenské místnosti, v případě pěkného počasí terasu ve vnitrobloku.
 • Máte nějaké prostory pro setkání větší rodiny, příbuzných, kde bychom měli trochu soukromí, např. pro oslavu narozeni a podobně? Ano, pro tuto příležitost můžete využít společenské místnosti nebo denní místnosti. Je potřeba domluvit s námi termín konání této události, budeme Vám nápomocni s přípravou Vaší oslavy.
 • Musí mi rodina nosit pomůcky pro inkontinenci z lékárny nebo ze zdravotních potřeb? Na základě poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku, který Vám vystaví Váš praktický lékař, si můžete v našem zařízení tyto pomůcky vyzvednout u vedoucích oddělení.
 • Máte před Vašimi objekty prostory k zaparkování auta pro mojí návštěvu? Pro návštěvy CSSP2 jsou vyhrazena dvě parkovací místa. Na recepci Vám bude vydáno povolení k parkování.
 • Nabízíte nějaký kulturní program a kde se o něm dozvím? Ano, na každý týden pro klienty vytváříme nový kulturní program, který je vždy vyvěšen na předem dohodnutém místě a navíc v den konání jsou klienti včas upozorňováni personálem domova.
 • Když program bude dlouhý, mohu odejít? Samozřejmě, pokud jste imobilní, stačí se obrátit na někoho z personálu a doprovodí Vás na pokoj či tam kam si budete přát.
 • Pokud jsem imobilní, je možné zajistit pro mne procházky ven? Jistě. Stačí projevit přání personálu domova a po dohodě s aktivizačním pracovníkem lze v nejbližším možném termínu podniknout cestu po okolí. Například v blízkosti našeho domova je krásný park Grébovka.
 • Kdo o klienty pečuje? Klientům je k dispozici tzv. klíčový pracovník, který může být průvodcem či důvěrníkem klienta v průběhu jeho pobytu. Roli klíčových pracovníků v našich pobytových službách zastává pečovatelský personál. O klienty rovněž pečují zdravotní sestry, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, aktivizační pracovníci a sociální pracovníci. Volný čas klientů mohou v případě jejich přání vyplnit rovněž naši dobrovolníci.

 

JÍDELNA

 • Jak se u Vás objednávají obědy? Osobně v jídelně v otevíracích hodinách, vždy pondělky až pátky 10.45-13.00 hodin, v soboty nebo neděle mezi 11.00-12.00 hodinou.
 • Můžeme si objednat obědy za zvýhodněnou cenu 65,- Kč? Ano, za předpokladu, že jste z Prahy 2 a je Vám více než 65 let a zakoupíte si identifikační čip v hodnotě 100,- Kč. Jedná se o zálohu, která je při odevzdání vratná.
 • K čemu slouží čipy a jsou nutné? Jsou nutné k evidenci objednaných jídel a zaplacených částek na jejich účet a slouží k identifikaci strávníků.
 • Může na oběd do jídelny přijít kdokoli? Ano, oběd stojí 75,- Kč.
 • Jak je možné objednané obědy odhlásit? Osobně, předchozí den v otevíracích hodinách jídelny nebo telefonicky na telefonním čísle pečovatelské služby 222 513 321 linka 110 nebo 120. V den, na který je oběd objednán již odhlásit nejde.

 

KLUB AKTIVNÍHO STÁŘÍ

 • Mohu chodit do klubu i když jsem z jiné části Prahy? Ano, do klubu může chodit každý aktivní senior z celé Prahy.
 • Od kolika do kolika hodin jste v klubu? Klub je otevřen od 10.00 do 17.00 hodin.
 • Mám možnost v klubu se naučit na počítači? Ano, Na PC zde vyučuje naše průvodkyně programem klubu.
 • Máte v klubu nějaké sportovní aktivity? Ano, hrajeme ping-pong, petanque a 2x za 14 dní cvičíme jógu s Amigou. Každý čtvrtek máme cvičení na židlích s Majou.
 • Kolik stojí účast na klubových aktivitách? Účast na všech aktivitách klubu je pro naše seniory zdarma.
 • Jaké programy máte v klubu? Program našich aktivit najdete pravidelně na našich webových stránkách, nebo v tištěné podobě přímo v klubu.
 • Kdy probíhájí počítačové kurzy? Pravidelně každý pátek, jsou zdarma a vede je naše průvodkyně programem klubu, Eva.

 

DENNÍ STACIONÁŘ

 • Mohou klienti navštěvovat stacionář každodenně nebo mohou jen v určité dny? Klienti se o rozsahu služby mohou rozhodnout sami, mohou stacionář navštěvovat pondělí až pátek, ve vybrané dny nebo např. jen dopoledne.
 • Zajišťujete dopravu do stacionáře jen po Praze 2 nebo i z ostatních částí? Jak se platí za dopravu? Zajišťujeme dopravu do i ze stacionáře i mimo území Prahy 2. Platba je zahrnutá do úhrady za službu stacionáře podle aktuálního sazebníku úhrad.
 • Co má mít klient sebou ve stacionáři? Přezutí, brýle, kompenzační pomůcky, příp. pomůcky pro inkontinenci či léky, pohodlné oblečení, léky, kapesník či jiné osobní věci denní potřeby.
 • Mohu přivézt do stacionáře tatínka, který se nepohybuje? Stacionář není určen pro seniory s velmi sníženou pohyblivostí (je třeba, aby klient došel max. s lehkou dopomocí z auta do stacionáře). 
 • Pokud by maminka odjížděla ze stacionáře s řidičem, je to nějak časově omezeno? A doprovodí řidič maminku až k domu? Vzhledem k pracovní době řidičů je třeba, aby odjížděli ze stacionáře nejpozději ve 14.30 hodin (u klientů mimo Prahu 2 je to ve 14 hodin). Řidič samozřejmě doprovodí maminku k domu, dle dohody až ke dveřím bytu.
 • Pokud klient trpí těžkou nedoslýchavostí , může být přijat do stacionáře? Není-li tento problém řešitelný, např. naslouchadlem, tak bohužel nikoli. Je nezbytné, aby klient mohl bez potíží komunikovat s ostatními klienty a pečovatelkami.